Между редовете: Нектар за душата: пътят на любовта

Автор: New Me

11 Април 2019

Щастливи ли сме в семейния си живот? Хармонични ли са отношенията с любимия човек? Случайност ли са щастливите двойки, или са резултат от съвместни усилия? Окови ли е бракът, или семеен съюз? Всеки си е задавал подобни въпроси по различни поводи и в различни моменти от съвместния си живот. Да отговори на тези въпроси се е нагърбил семейният тандем Владимир и Валерия Дубковски, автори на бестселъра „Нектар за душата“. В своята нова книга, посветена на любовта, те ни помагат да подобрим отношенията, да преоткрием любовта към себе си и към
своя партньор. Във времена, когато щастливите двойки са голяма рядкост на фона на масовите провали в любовта, авторите ни показват как да променим светогледа си, за да изградим пълноценна и трайна връзка. Тази книга не е само призив към божествена хармония в отношенията между мъжете и жените, но и конкретен практически пътеводител по пътя към любовта и щастливия съюз.

ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ
Притча

– Къде отива любовта? – запитало малкото Щастие баща си.
– Тя умира – отговорил бащата. – Хората, сине, не пазят онова, което имат. Просто не
умеят да обичат!
Малкото Щастие се замислило: „Когато порасна, ще помагам на хората!“
Минавали години. Щастието пораснало голямо. То помнело обещанието си и с всички сили се стараело да помага на хората, но те не го чували. И постепенно Щастието от голямо започнало да се превръща в малко и хилаво. То много се уплашило да не би съвсем да изчезне и поело на далечен път, за да намери лекарство за своя недъг. Много ли, малко ли вървяло Щастието, без да срещне никого по пътя си, и тогава му станало съвсем зле. То се спряло да си почине. Избрало едно сенчесто дърво и полегнало под него. Едва задремало, когато чуло някой да приближава. Отворило очи и гледа: върви през гората грохнала старица, цялата в дрипи, боса, с тояга в ръка.
Спуснало се Щастието към нея:
– Поседнете! Сигурно сте уморена! Трябва да си починете и да се подкрепите.
Старицата с подкосени крака се строполила на тревата. След като си поела дъх, тя споделила с Щастието мъката си:
– Твърде обидно е, когато те смятат за много стара, а пък аз съм още толкова млада и
името ми е Любов!
– Та значи, вие сте Любов?! – изумило се Щастието. – А на мен са ми казвали, че любовта е най-прекрасното нещо на земята!
Любовта го погледнала внимателно и попитала:
– А ти как се казваш?
– Щастие.
– Я виж ти... На мен също са ми казвали, че щастието трябва да е прекрасно.
И тя разгърнала дрипите си и извадила едно огледалце. Щастието погледнало отражението си и горчиво заплакало. Любовта седнала до него и нежно го прегърнала.
– Какво са направили с нас тези зли хора и съдбата? – хлипало Щастието.
– Нищо – успокоявала го Любовта. – Ако сме заедно и се грижим един за друг, бързо ще станем млади и прекрасни.
И под това сенчесто дърво Любовта и Щастието сключили съюз никога да не се разделят. Оттогава, ако от нечий живот си тръгне Любовта, заедно с нея си отива и Щастието, защото те никога не се разделят. А хората и досега не могат да го разберат.

ТРИМА В ЛОДКАТА
ИЛИ ДОГОВОР НА БРЕГА
(Вместо предговор)

Запознавайки се с нова книга, вие неволно се присъединявате към автора и се впускате в плаване с неговата лодка и по неговия маршрут. Предстои ви предварително да платите билета за пътешествието, за чиято цел можете само да се досещате, след като прочетете кратката анотация. Ние ви предлагаме съвместно плаване в нашата лодка и смятаме за честно и правилно още на брега да уточним всички детайли и цели на маршрута. По темата за отношенията между мъжа и жената са написани хиляди книги. Практически цялата художествена литература и безброй психологически трактати ги описват подробно, дават съвети и сочат примери как трябва да се живее. Но това малко влияе върху реалния живот: практиката показва, че 90% от мъжете и жените не могат да създадат щастливи отношения. Постига се повече или по-малко сносно съвместно съществуване, но не и щастие в пълния смисъл на думата.

Години наред и ние живеехме така. Налице бяха всички признаци за благополучно семейство, на което околните ни завиждаха – много от приятелите ни не можеха да се похвалят дори с такива отношения. Така нашата семейна лодка десетилетия наред плаваше спокойно по Реката на живота, докато веднъж не се сблъска с риф: единият от авторите изпадна в клинична смърт на операционната маса. Това стана причина за обрат в нашата съдба – всички, които са преминали през подобно състояние, неминуемо получават нови, твърде необичайни знания. И през следващите десет години нашият живот без преувеличение приказно се промени. Ние престанахме да изглеждаме щастлива двойка, а наистина станахме такава. И естествено се появи потребността да споделим своя опит. Ние с удоволствие се занимаваме с това, използвайки и трибуната на Академията за бизнес, в която преподаваме вече много години, и възможностите на интернета с неговите сайтове, блогове и социални мрежи. После някак от само себе си възникна идеята за книга. Досещахме се, че придобитите от нас знания не са уникални, и не желаехме да създаваме още една в редицата до болка познати творби, затова изчетохме безброй книги на тема отношения, за да разберем дали можем да кажем на хората нещо ново. Струваше ли си да се залавяме с тази трудоемка по време и усилия работа.

И ето какво изяснихме:


Добрите книги на тази тема наистина са много. За всеки аспект на отношенията лесно могат да се изберат десетина солидни труда от уважавани специалисти. Но не можахме да намерим една универсална книга, разкриваща целия спектър на отношенията. Това е голямо неудобство за хората, които живеят в бурния поток на житейските грижи – за да получат пълна картина на отношенията, трябва да търсят и четат много различни книги: отделно по психологическите аспекти на темата, отделно по физиология и секс, отделно по енергетика и пр. А без цялостна представа за отношенията те не могат да бъдат ефективно управлявани. Познаването на отделните страни на отношенията дава възможност да се въздейства върху тях локално, което води само до незначителни подобрения. Докато за онези, които се стремят към основни промени, е нужен панорамен обзор на цялата картина. Веднага става ясно кои копчета и в каква последователност трябва да натиснем, за да се движим в нужната посока с максимална скорост.

Тази книга не претендира за ролята на енциклопедия – твърде сериозна е темата, за да се направи пълен обзор на около двеста страници. Но това, както показва нашата практика, не е и нужно. Достатъчно е да получим минимални познания по основните аспекти на отношенията, за да постигнем много добри резултати. Главното е да се осигури комплексен подход при решаването на задачата.

За целта подредихме всички материали в определена последователност, за да може да ги възприеме всеки, дори не твърде подготвен читател. В първата глава сме групирали базисните идеи, върху които ще се градят другите тематични глави. Нашият двайсетгодишен преподавателски опит показва, че човек трябва да бъде подготвен преди представянето на всеки, особено на нов материал. Приблизително по същия начин, както съветват диетолозите за храненето: денят да започва със сочни плодове, половин час преди закуска да се изпие чаша топла вода с лъжичка лимонов сок, да не се пие вода по време на хранене и пр. Спазването на тези препоръки спомага за по-добро усвояване на храната, а грубото им нарушаване може да предизвика твърде неприятни последствия дори и при най-добрата и полезна храна. Същото е и с информационната храна – преди приемането ѝ трябва да се подготвим и настроим по съответен начин.
 

Първата глава като всяко методическо пособие на места е скучна, на други сложна, но не бива да се пропуска в никой случай. Тя е необходима като разрохкването на почвата, торенето и поливането преди засаждане. Всеки овощар и градинар знае, че за да получи вкусни плодове, е нужна упорита работа в овощната или зеленчуковата градина, при това тя невинаги е лека и приятна. Но по друг начин добра реколта не може да се отгледа. Ние се нагърбваме да ви дадем ключовете за изграждането на прекрасен съюз на любящи души, а тези плодове, съгласете се, си струват усилията. „Вашият мозък е подобен на градина, за която можем да се грижим, но може и да я занемарим. Вие сте градинарят и можете да отгледате своята градина или да я оставите да запустее. Но трябва да знаете, че ще жънете плодовете или на своя труд, или на собственото си бездействие!“ – пише Джон Кехоу в книгата си „Подсъзнанието може всичко“ и ние сме напълно съгласни с него.


Втората глава ще ви потопи в психологическите аспекти на семейните и изобщо на любовните отношения. Ще разгледаме варианти в поведението на мъже и жени в различни ситуации, изхождайки от особеностите на строежа на главния мозък. В него, оказва се, са заложени програми, диктуващи на хората определени реакции на едни или други ситуации, които са твърде различни при мъжете и жените. Непознаването на тези особености винаги води до неправилно разбиране на партньора от противоположния пол. Оттук произлизат кавгите, конфликтите, разводите...

Третата глава е посветена на енергийния аспект на отношенията. Изучаването на този раздел ще позволи на мъжете и жените да разберат истинската си природа и реалното си предназначение. От опита си в общуването с хиляди наши ученици ние със сигурност знаем, че тази информация е била откровение за мнозинството възрастни и образовани хора. В това няма нищо чудно, като знаем, че отношенията между хората не се изучават нито в училище, нито в университета. Затова всеки си ги изгражда според степента на своите представи. И вие добре знаете до какво води това. Всъщност единици от хилядите добре осъзнават предназначението си, а то е ключ към изграждането на щастлив живот и вие ще сдобиете с този ключ. Но не бързайте веднага да отваряте третата глава – помнете за опасността, че
храната няма да се смели добре, ако нарушавате правилата за храненето.

Четвъртата глава съдържа практически рецепти за укрепване на биополето, без което е невъзможен хармоничен енергообмен в отношенията между мъжа и жената. В петата глава ще представим подробна „Пътна карта“ с набелязан по точки план за формиране (промяна) на отношенията с любимия човек, програма за преминаването им в
състояние на голяма и трайна Любов. Ние не ви обещаваме лека и весела разходка по Океана на живота. Някъде ще има бури, при това доста силни, особено когато нашите възгледи и фактите влизат в конфликт с вашите обичайни представи. Постарайте се да избегнете изкушението предсрочно да слезете на брега, където няма да намерите нищо ново.

Нашата книга не претендира за ролята на панацея за всички семейни проблеми, но ние знаем със сигурност, че те ще намалеят, ако използвате на практика получените тук знания. По време на нашите семинари много пъти сме споделяли информацията, съдържаща се в тази книга, и вече получихме стотици благодарствени писма от участниците. Сега са ви известни целта и маршрутът на пътешествието, на което ви каним да тръгнете заедно с нас. Уверени сме, че за търсещите и готови да отворят своя ум за нови знания, то ще донесе много открития и прекрасни плодове на крайното пристанище.

* Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без изричното разрешение нa редакцията на Newme.bg
Предишна Следваща