Здраве

Бъди в хармония с Лена Лалчева: Как да разпознаем депресията?

14:40, December 12, 2017 | От Лена Лалчева

                Бъди в хармония с Лена Лалчева: Как да разпознаем депресията?

Не е за подценяване

Психологът Лена Лалчева споделя няколко симптома, които не трябва да пренебрегвате, и ако ги забележите, да се обърнете към специалист, с когото да поговорите.

Депресивен епизод

При типични епизоди от описаните по-долу три форми – лека, умерена или тежка – лицето страда от понижено настроение, загуба на интереси и на способността за изживяване на радост или удоволствие, както и намаление на енергията, водещо до повишена уморяемост и спад на активността. Често се наблюдава силна умора след минимално усилие. 

Вижте още: 6 грешки, които отблъскват мъжете

Други чести симптоми са:

(1) нарушенията в концентрацията и вниманието;

(2) понижената самооценка и себенеувереността;

(3) идеите за виновност и безполезност (дори при лек епизод);

(4) равнодушното или песимистично възприемане на бъдещето;

(5) мислите или действията за себеувреждане или самоубийство;

(6) нарушеният сън;

(7) пониженият апетит

Вижте още: 5 неща ни пречат да сме щастливи

Пониженото настроение варира слабо от ден на ден, обикновено не се влияе от обстоятелствата, но при това показва характерни денонощни колебания. Както при манийните епизоди, клиничната картина показва подчертани индивидуални различия и атипичните картини са особено чести в юношеството. 

В някои случаи тревожността, дистресът и двигателната ажитираност могат да бъдат по-подчертани от потиснатостта, а промяната в настроението може да е маскирана от прибавени признаци като раздразнителност, прекомерна консумация на алкохол, изостряне на съществуващи от преди фобийни и натрапливи симптоми или от хипохондрична самовглъбеност. 

Вижте още: Не допускай тези грешки в общуването!

Обикновено се изисква продължителност от поне две седмици за всяка от трите степени на тежест, но използването и на по-кратки периоди за поставяне на диагнозата може да бъде обосновано, ако симптомите са необичайно тежки и с бързо развитие.

Някои от горните симптоми могат да бъдат подчертани и да придобият характерни черти, за които често се смята, че имат особено клинично значение.

Най-типични примери за тези „соматични“ симптоми са: 

(1) загуба на интерес или удоволствие от дейности, които нормално носят удоволствие

(2) липса на емоционална реакция към обичайно приятни среда и събития

(3) събуждане сутрин два или повече часа преди обичайното време

(4) по-изразена потиснатост сутрин

Вижте още: Силна жена ли си?

(5) обективни данни за сигурна психомоторна забавеност или ажитираност (описвана от околните)

(6) подчертана загуба на апетит

(7) загуба на тегло (често дефинирана като 5% или повече от телесното тегло за последния месец)

(8) подчертана загуба на либидо. Този соматичен синдром обикновено не се приема за наличен, ако не се установяват със сигурност около четири от горните симптоми.

Вижте още:

Бъди в хармония с Лена Лалчева: 10 неща, които ми се иска да бях научила по-рано

Бъди в хармония с Лена Лалчева: Кога трябва да сме егоисти?

Imasmi web loading