Вдъхнови се

Човек, който няма гражданска независимост - той не съществува

14:33, October 09, 2019 | От New Me

                Човек, който няма гражданска независимост - той не съществува

На 9 октомври 1867 г. в Букурещ умира големият български революционер Георги Раковски. Макар че не доживява така бленувата Свобода на България, той отдава сърцето си на каузата

На 9 октомври 1867 г. в Букурещ умира големият български революционер Георги Раковски. Макар че не доживява така бленувата Свобода на България, той отдава сърцето си на каузата да "пробуди" българския народ и да го вдигне на борба срещу поробителя. Силното слово на Раковски е живо и днес. Да си спомним за него с Позива към родолюбци Българи за Освобождение на България.

***********

Що е живот наш в сие робство?

Нест ли всегдашна тежка тягота?

Коя имаме мила доброта,

в люто поганско всегдашно бедство.

По-добро е смърт маломинутна,

нежели дълги рабски живот,

в мъка османска безчеловечна

полза нямаме от наш имот!

 

Человек, който няма гражданска независимост, той не съществува на свят, нито се от някого си поменува. Всеки го презира и унищожава като недостоен да носи име человека, създаден по образ и по подобия божия. Сам създателят, когато изначало е създал человека, създал го да бъде свободен и да живее живот независим, владеещ всички прочеи твари чрез умствена сила, която го от безсловесни животни отличава. Человек, който не чувствува що е свобода, той е равен или паче рече по-долен и от безсловесните животни, които привикват и остават на рабская служба и прекарват си живот безчувствено с мъки и трудове, що им се със сила налагат. 

Наш българский народ, който се числи днес само в България близо до седем милиона, достигнал е в такова положение днес, щото цял свят го презира и укорява как безчувствено е досега търпял агарянское иго и никак не е помислил за свобода! Колко за толкова време, може да има нещо си оправдание, но днес, когато веке турское царство е достигнало като една сянка или гнило тяло, кое от разни годишни рани изшюпяло, клати се и полита да падне и от най-малкий удар, какво оправдание могат има веке българи да стоят хладнокръвни и да губят спасително благовремие? Кой ще други да ги пожали и да помисли за тях, ако не те сами се мръднат и дигнат?   

Народ, кой своя правда желае, 

мила свобода и прелюбезна  

трябва с оръжие да я добие,  

с жертва голяма и скъпоценна.

Мечом са бьлгари своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият! Иначе никой не ще я освободи във веки веков, ако не сами те, и никаква правда не ще им се отдаде, без да се земат за оръжие и да пролеят кръв. Какво по-сгодно и благоприятно време може да бъде от днешното да възприемнеме таково свято поприще и да добиеме наша мила прадедна свобода? Защо губиме своето време, кое се е пред нами явило и гръмогласно вика: Станете българи! Сега е време да се освободите и вие, и българско старославно име пак да добиете. Турция е дотолко изнемощяла, щото от само себе си ще падне. Тия са вече изгубили военний дух; тия са се дали в разслаба; тия са осиромашели и нямат сребро и злато; тия не могат в една нужда съсредоточи на едно място войска... пример да бъде вам Черногорская война, де турци едва десет или двадесет хиляди войска можаха да изпроводят, която незабавно храбри черногорци поразиха. 

Що стоите вий, българи? За кога чакате? Европа е разположена да съдействува на ваша свобода, но тряба вий да почнете и да покажете, че сте въистина достойни за свобода. Тряба да покажете, че в наши жили е остала още старобългарска свободна кръв и че мъчители не са я изпили съвсем! Турци сами проповядват свое падение и готвят се да бягат в Азия, щом се появи мало едно нападение.

Между дванадесет милиона християни в Турска Европа едва два милиона турци съществуват! Смислете си сега, като е Черна гора, Ерцеговина и Босна на крак, да се дигне и България, след нея ще последува Сърбия и свободна Гърция, като изпроводи свои отчаяни чети в Тесалия, Епир и Македония, какво смущение ще се зададе турчину! То ще бъде негово конечно падение и изгнание от Европа! Смислете, че западните сили не щат гледа хладнокръвно наше движение. Ако сравниме обстоятелства, под които сърби, гърци взеха освобождение и своя цел достигли, ще видим, че тогавашните обстоятелства са били стократне по-важни и опасни, нежели днешния! Тогава Турция беше в исполинска сила! А и средства, що са имали сърби и гьрци да възприемнат такова дело, били са по-оскъдни и по-долни от днешните, които можеме ми да имаме. Ми днес, слава богу, имаме доста учени българи, кои могат да се прилепят при европейските кабинети и да докажат наше праведно искане, кое Европа непременно ще одобри, като се юнашки обдьржаваме. 

Ми днес имаме в Русия, Молдова и Влашко доста богати българи да помогнат да се събере нужное количество да стане първо начало нашего движения и да се обдържи за няколко време. Наш народ в България е разположен и уже във възторг да започне такова дело, но чака и гледа да види предводители от знаменити лица и план с благоразумие съставен. Щом се появи такова нещо, мало и голямо ще стане да се бие за вяра и отечество! Народ наш дихае отмъщение против турков, противо наши губители и страшно е да не избухне нещо неразмислено и неприготвено, какго следува.

Imasmi web loading