д-р Росен Тушев

Д-р Тушев завършва Медицина през 1996 година в Медицински Университет – София и започва работа като хирург в ІV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, където работи до 2015 г.

През 2009 г. става част от екипа на Болница “Вита”, а от 2013 г. e Началник отделение по Обща и Лапароскопска хирургия, като ръководи и обособения към отделението специализиран “Вита Херния Център”.

Той е хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и коремната хирургия, като трайните му интереси са в областта на миниинвазивната хирургия – лапароскопия. Специализирал е в областите на лапароскопската, дебелочревната, жлъчно-чернодробната и бариатричната хирургия.

Д-р Тушев е също така консултант по хранене към Wellness Club Sillhouette.

Imasmi web loading